28. 6. - 7. 7. 2024 dovolená. V těchto dnech nebudou expedovány žádné objednávky. Příjem nových objednávek bez omezení.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vyrostci.cz      

společnost: Mgr. Petra Ryšavá

sídlo: Stonařov 370, 588 33     

IČ: 87937450 

DIČ: CZ8052291511

    


  

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Mgr. Petra Ryšavá, se sídlem Stonařov 370, 588 33, identifikační číslo: 87937450, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vyrostci.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.vyrostci.cz (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. V případě uzavření kupní smlouvy od nás ve chvíli odeslání objednávky VŽDY OBDRŽÍTE EMAILEM ŘÁDNOU FAKTURU. OBCHODUJEME FÉROVĚ. Do stavu vyřízená je objednávka převedena v případě zadané platby převodem na účet po převzetí zásilky kupujícím, v případě zadané platby dobírkou po připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. NEZASÍLÁME NA SLOVENSKO.

 3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. PŘED zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce po jejím odeslání jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Při objednávání oblečení GEORGE s dostupností označenou "NA OBJEDNÁNÍ (9 - 14 DNŮ)" vyčkejte na email s informací, zda je zboží skladem u dodavatele (ne vždy tomu tak je, někdy je zcela vyprodané, někdy je dočasně vyprodána určitá velikost). Tento email značí počátek přibližně 14denní lhůty dodání zboží od dodavatele k prodávajícímu. Skladové zásoby dodavatelů se neustále mění, takže email potvrzující přijetí objednávky neznamená, že zboží kupující určitě bude mít, znamená, že o zájmu kupujícího o danou věc prodávající ví a udělá vše, aby ji pro kupujícího zajistil.  Že se tak skutečně stalo, se kupující dozví na základě emailu s informací, že zboží bylo dodavatelem reálně odesláno do ČR, v případě platby převodem i výzvou k zaplacení. Z technických důvodů bohužel není možné spárovat sklady prodávajícího a dodavatelů a není v lidských silách kontrolovat a upravovat dostupnost stovek produktů každou minutu, proces objednávání tedy musí proběhnout výše popsaným způsobem. S ohledem na dodací lhůtu volte i výběr velikosti oblečení. Doba dodání je 1 - 2 týdny k prodávajícímu (počítáno od potvrzení objednávky prodávajícím), který potom dále rozesílá zboží kupujícím. Doba dodání 9 - 14 dnů k prodávajícímu není garantována, je pouze orientační - zásilka se zbožím od dodavatele se bohužel výjimečně může zdržet cestou ze zahraničí např. v celním procesu, je tedy třeba počítat s dostatečnou lhůtou již při objednávání. Objednávky zboží s dostupností označenou "NA OBJEDNÁNÍ (9 - 14 DNŮ)" nelze zrušit, pokud již byly zadány dodavateli, jejich storna musí kupující nahlásit nejpozději do 6 hodin od zadání objednávky na www.vyrostci.cz. Žádáme tedy kupující, aby objednávali pouze zboží, o které mají skutečný zájem. Neodebráním takto objednaného zboží "na objednání" se kupující vystavuje riziku, že v budoucnu mu s objednáním dalšího GEORGE zboží nebude vyhověno.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. Lhůta pro odeslání zboží je 14 dnů od potvrzení objednávky s výjimkou svátků, dovolené či jinak avizované absence. 

 

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2201333070/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“).

V ceně zboží na objednávku značky George je již zahrnuta doprava z UK do ČR.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Objednávky zasílá prodejce Českou poštou nebo GLS. 

 Poštovné včetně balného je následující:

 75,- Kč za balík do balíkovny (Česká pošta) 

95,- Kč za balík na poštu (Česká pošta)

115,- Kč za balík do ruky (Česká pošta)

 59,- Kč za balík GLS doručovaný do výdejního místa

99,- Kč za balík GLS doručovaný na udanou adresu

 59,- Kč dobírka

 

Ceny jsou platné pouze pro zasílání na adresy v rámci ČR. NA SLOVENSKO NEZASÍLÁME.

 

4.3. Lze sloučit objednávky od více osob do jednoho balíčku s jedním poštovným - v případě zájmu o tuto službu musí všichni kupující, kteří chtějí sloučit zboží do jedné zásilky, vytvořit vlastní objednávku a napsat do poznámky k objednávce text ve znění: "Prosím o sloučení do jedné zásilky se zákazníkem XY, ADRESA. Adresátem společné zásilky bude AB." Místo XY pak uvedou jméno a příjmení a místo ADRESA plnou adresu konkrétní osoby (osob), se kterou budou chtít objednávku sloučit, a místo AB jméno a příjmení osoby, které bude poté sloučená zásilka odeslána. Částka za zboží bude fakturována každému kupujícímu zvlášť pouze za jeho zboží, celková částka za poštovné bude fakturována pouze kupujícímu AB. Nebudou-li důsledně splněna všechna kritéria uvedená v odstavci 4.3 těchto obchodních podmínek sloužící k identifikaci všech účastníků společné zásilky, nelze objednávky sloučit a poštovné bude fakturováno jednotlivě všem kupujícím.

 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. Kupující může využít možnost zaplaceného otevřeného balíčku. Znamená to, že objednané zboží zaplatí dle faktury včetně poštovného, ponechá ho u prodávajícího a do balíčku si doobjednává další a další položky. Ve chvíli, kdy chce balík odeslat, oznámí to prodávajícímu do poznámky k objednávce. Pokud tuto poznámku kupující spolu s objednávkou neuvede, zásilka je automaticky odesílána. Faktury musí kupující platit dle pokynů na faktuře, jak mu je prodávající zasílá, platby nesmí slučovat. Balíček můžete u nás mít otevřený až po dobu 6 týdnů.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu při odeslání objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. V souladu s § 1837 odst. g občanského zákoníku nelze z hygienických důvodů v rámci odstoupení od kupní smlouvy vrátit dívčí ani chlapecké spodní prádlo a plavky, jež byly vyňaty z uzavřeného obalu. Pokud takovéto zboží kupující zpět do eshopu přece jen zašle, nebude žádosti o odstoupení od kupní smlouvy vyhověno a kupující bude vyzván k úhradě nákladů na zabalení a odeslání hygienicky závadného zboží zpět k němu. Pokud nedojde na základě výzvy k úhradě poštovného a balného, zboží bude uskladněno ve firemních prostorách prodávajícího po dobu 60 dnů (1. dnem je den výzvy k úhradě poštovného a balného). Po uplynutí této lhůty bude hygienicky závadné zboží zlikvidováno.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v elektronické či tištěné podobě ve lhůtě uvedené v předchozí větě. K odstoupení můžete využít formulář, který Vám prodávající na vyžádání zašle. Vyplněný formulář o odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pokud odstoupení sepisuje sám kupující, nesmí zapomenout na identifikaci smlouvy a prodávajícího, vůči němuž odstoupení směřuje. Jasně je nutné uvést, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů. Připojte datum a Váš podpis. 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být zasláno pouze na adresu sídla eshopu (Stonařov 370, 58833), v žádném případě Zásilkovnou, Uloženkou a podobně. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od okamžiku převzetí vraceného zboží kupujícím (v případě, že je zboží nepřevzaté v úschově u dopravce od čtvrtého dne od odeslání prodávajícím). Následující den potom, co kupující zboží převzal, je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Nebylo-li zatím zboží dodáno kompletně, lhůta pro odstoupení od smlouvy běží až od převzetí poslední dodávky zboží. 

Vrácení peněžních prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, a to všechny jeho případné části včetně dárku k objednávce, pokud byl součástí.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující dodávku objednaného zboží od smluvního přepravce, vystavuje se kupující riziku zařazení do databáze nespolehlivých zákazníků a dlužníků. Odeslání případné další objednávky bude podmíněno uhrazením ceny poštovného, případně i doběrečného za nepřevzatou objednávku a celé nové objednávky včetně poštovného formou bankovního převodu. Kupující je v případě nepřevzetí zboží v souladu s občanským zákoníkem povinen uhradit prodávajícímu skutečné náklady, které prodávajícímu vznikly se zabalením, odesláním a následným vrácením nepřevzatého zboží. Kupující bere na vědomí, že tyto dodatečné náklady mohou být prodávajícím vymáhány prostřednictvím třetí osoby, se kterou má prodávající smlouvu o vymáhání pohledávek. I v případě, že je pohledávka uhrazena, bude další objednávka zákazníka, který dobírkový balík nepřevezme, vyřízena pouze po úhradě zboží předem.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Osobní převzetí je možné po domluvě na adresách Stonařov 370 nebo 332, 588 33. Osobní převzetí je možné až poté, co byla celá objednávka uhrazena bankovním převodem.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího formou reklamačního formuláře odeslaného na vyžádání na jeho emailovou adresu. 

7.5. Jakékoli dotazy na zboží prodávající ochotně zodpoví v emailové, facebookové či telefonické komunikaci (např. u oblečení skladem podá informace o rozměrech), pozdější stížnosti typu "číslování neodpovídá velikosti" tedy nebere na zřetel a nepovažuje je za důvod k reklamaci. 

7.6. Pokud bude chtít kupující věc reklamovat, zašle ji zpět prodávajícímu. Prodávající proplatí kupujícímu náklady účelně vynaložené při uplatnění reklamace. V případě zasílání zboží zpět do eshopu dejte vždy  přednost méně nákladné variantě. Prodávající kupujícímu náklady dle zákona uhradit musí v té jejich části, kterou pokládá za účelně vynaloženou (viz https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/spotrebitelsky-pruvodce/ oddíl reklamace zboží, písmeno F).  Za účelně vynaložené náklady považuje eshop Výrostci.cz částku maximálně 75 Kč, což odpovídá ceně balíku do balíkovny, vyšší částka za poštovné nebude v rámci reklamačního řízení proplacena. Reklamované zboží tedy zasílejte ideálně jako balík do balíkovny: Mgr. Petra Ryšavá, balíkovna Stonařov 207, 588 33, tel. 777 070 644, email vyrostci@seznam.cz. Doklad o výši uhrazeného poštovného prosím zašlete na vyrostci@seznam.cz. V případě zvolení jiného způsobu dopravy využijte následující adresu: Mgr. Petra Ryšavá, Stonařov 370, 588 33 (částka poštovného k proplacení zůstává i v těchto případech na maximální výši 75 Kč).

7.7. Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží od kupujícího k prodávajícímu i následně od prodávajícího zpět ke kupujícímu nese v případě neuznané reklamace kupující. Spolu s vyrozuměním o zamítnutí reklamace bude kupující vyzván k úhradě nákladů na zabalení a odeslání zboží, u něhož byla reklamace zamítnuta, zpět k němu. Pokud nedojde na základě výzvy k úhradě poštovného a balného, zboží bude uskladněno ve firemních prostorách prodávajícího po dobu 60 dnů (1. dnem je den výzvy k úhradě poštovného a balného). Po uplynutí této lhůty bude nevyzvednuté zboží zlikvidováno.

7.8.  Pokud obdrží kupující v zásilce jiný druh produktu, než si objednal, je povinen tento omyl obratem oznámit emailem či telefonicky prodávajícímu. V případě, že doručený produkt má vyšší cenu, než produkt objednaný, a kupující tuto skutečnost není ochoten řešit s prodávajícím formou nápravy omylu v rámci reklamace (tedy zaslat nevyžádaný produkt zdarma zpět do eshopu a vyčkat na produkt původně objednaný, který mu bude bez dalších nákladů zaslán po obdržení vráceného chybného zboží, případně po domluvě doplatit rozdíl v ceně), dopouští se kupující trestného činu bezdůvodného obohacení dle § 2991 Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a vystavuje se riziku trestního oznámení ze strany prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy vyrostci@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Doručování

10.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. 

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 

10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy zašle na vyžádání prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Petra Ryšavá, Stonařov 370, 588 33, adresa elektronické pošty vyrostci@seznam.cz, telefon +420 777 070 644.     .

 

Ve  Stonařově  dne  12. 3. 2024